Guide i psykologiska frågor

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut, docent och specialist i klinisk psykologi. Under mitt yrkesverksamma liv var jag ungefär lika mycket universitetslektor i psykologi som klinisk psykolog. Det var det sista, som svarade mot mina drömmar, och som jag fortsatte med som privatpraktiker efter min pensionering.